Venneforeningen til Vestnorsk utvandringssenter er en støtteforening som hjelper til ved arrangement og annet knyttet til friluftsmuseet sitt arbeid. Vestnorsk utvandringssenter består av bygninger reist av norskamerikanere i USA, som er demontert og flyttet til Sletta på Radøy. Senteret ble opprinnelig bygget opp av frivillige og driftet på samme måte frem til driften ble overtatt av MUHO (Museumssenteret i Hordaland) i 2010. De frivillige fortsatte å støtte og hjelpe også etter det offentlige overtok ansvaret for den daglige driften og vedlikeholdet.

Prærielandsbyen med bygningar frå Amerika. Flytta og reist på dugnad

Emigrantkyrkja kom til Sletta i 1997, demontert, flytta og reist på dugnad

Vi viser til Facebookgruppen Utvandringssenterets venner, for å se aktivitet.

Styret i Utvandringssenterets venner

Styreleder:

Anne-Karin Natås – kontakt a-nataas@online.no

Styremedlem:

Janne Grethe Øvrebøe Heier 

Kirsten Mellingen

Marit Olaug Instebø

Johnny Ystebø

Varamedlem: Bjarte Ystebø og Geir Olav Repål

For arrangement og aktiviteter på Sletta viser vi til senteret sin egen nettside Vestnorsk utvandringssenter